ArmaGel HT Standard Roll 10mm Sheet (8m x 1 m2 1,5m) /12/ (sp)

364,00 

Wszystkie ceny są cenami NETTO

    Opis

    Od samego początku siłą napędową firmy Armacell jest wizja tworzenia innowacyjnych rozwiązań i komponentów do izolacji technicznej, które umożliwiają oszczędne gospodarowanie energią i przyczyniają się do zmiany świata na lepsze. Wprowadzenie aerożelu sprawiło, że wizja ta stała się rzeczywistością. Produkt o nazwie ArmaGel HT charakteryzuje się wyjątkowo niską wartością współczynnika przewodzenia ciepła i jest jednym z najlepszych materiałów izolacyjnych dostępnych obecnie na rynku. Wykazuje równe właściwości termiczne przy ułamku grubości, a jest 80% cieńszy niż konkurencyjne produkty izolacyjne. ArmaGel HT spełnia wymogi normy ASTM C1728 dla elastycznych izolacji aerożelowych (typ 3, klasa 1A) i jest dostępny w arkuszach o grubości 5, 10, 15 i 20 mm.From the very beginning, the driving force behind Armacell’s company has been the vision of creating innovative solutions and components for technical insulation that enable energy savings and contribute to making the world a better place. The introduction of aerogel has made this vision a reality. A product called ArmaGel HT has exceptionally low thermal conductivity and is one of the best insulation materials currently available on the market. It exhibits consistent thermal properties at a fraction of the thickness, being 80% thinner than competing insulation products. ArmaGel HT meets the requirements of ASTM C1728 for flexible aerogel insulation (Type 3, Class 1A) and is available in sheets of 5, 10, 15, and 20 mm thickness.