ProRox WM 950 ALU

58,00 91,00 

Wszystkie ceny są cenami NETTO

    Opis

    ProRox WM 950 ALU to mata ze skalnej weł­ny mineralnej z jednostronną okładziną z siat­ki galwanizowanej, przyszytej do warstwy wełny galwanizowanym drutem oraz z war­stwą folii aluminiowej, wzmocnionej włóknem szklanym.

    Zastosowanie

    Maty ProRox WM 950 ALU przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej urządzeń przemysłowych, takich jak: wysokociśnienio­we rurociągi parowe, kolumny, kotły, piece, wymagających dużej odporności termicznej materiału, przy jednoczesnej elastyczności i łatwości montażu. Maksymalna tempe­ratura stosowania wynosi do 640°C. Folia aluminiowa stosowana na izolacjach zmniej­sza strumień ciepła wymieniany na drodze radiacyjnej.